تاپ نت ؟

یکی از اتفاقاتی که در حین ثبت دامنه پیش می آید این است که نام دامنه ای را به دلخواه انتخاب می کنید ولی دامنه انتخابی شما قبلا به ثبت رسیده است. بهترین راهکار متقاعد کردن فرد ثبت کننده است اما درغیر این صورت تاپ نت به کمک شما خواهد آمد. 
تاپ نت در راستای کمک به تسهیل در فروش و یا گزینش یک دامنه خوب طراحی و راه اندازی گردیده است.
دامنه در واقع ، نام و به صورت معمول مهمترین شاخص شناخت یک کسب و کار در محیط اینترنت می‌باشد. یک دامنه خوب علاوه بر معرفی کسب و کار، با ماندگاری در خاطر مخاطبین به شکل‌گیری هویت برند شما نیز کمک شایانی می‌کند. از مزایای تاپ نت می توان به : درج آگهی فروش دامنه رایگان بدون محدودیت ، ایجاد فروشگاه اختصاصی ، کاربری آسان و ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده اشاره کرد.

  • اضافه شدن بخش توضیحات دامنه برای هر آگهی

درباره تاپ نت

TOPNET

بازار مجازی بسیار نوپاست و بسیاری از افراد به‌تازگی قصد ورود به آن‌را دارند ولی ممکن است نام دلخواه آنان پیش از این ثبت شده‌باشد، تاپ نت در راستای کمک به تسهیل در فروش و یا گزینش یک دامنه خوب طراحی و راه اندازی گردیده است.
دامنه در واقع ، نام و به صورت معمول مهمترین شاخص شناخت یک کسب و کار در محیط اینترنت می‌باشد. یک دامنه خوب علاوه بر معرفی کسب و کار، با ماندگاری در خاطر مخاطبین به شکل‌گیری هویت برند شما نیز کمک شایانی می‌کند.

طراحی شده با توسط تاپ نت